Een van de leuke dingen van deze hobby is het zelf bouwen van modellen. Dat doe ik in messing en in kunststof. Beide materialen heb hun eigen manier van werken en mogelijkheden. Onder kopje zelfgebouwde modellen hierboven kun je een menu uitklappen.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment

X

Geen rechts-klik toegestaan

© Copyright Blokpost 9, alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie die u op deze site aantreft bij Blokpost 9. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere websites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verleend door Blokpost 9.