De oude haven is na de laatste update al weer behoorlijk veranderd. De opnames zijn van november 2023.
De haven is nog wel in gebruik maar het zijn de kleinere bedrijven die hier gevestigd zijn. Gelukkig maken zij nog veel gebruik van het spoor en is er elke dag goederenvervoer. 

Veel gebouwen zijn eigen ontwerp en eigenbouw.

De eerste bietentrein van het seizoen.
Doorde boerenprotesten is de rogge oogst erg laat dit jaar.