Hierna volgt een manier om op goede en goedkope manier riet te maken. Riet doet het altijd goed aan de waterkant maar is in model, maar goed en natuurgetrouw riet is eigelijk niet of slecht te vinden. Daarom zelf wat uitgedacht wat bevredigend is.

IMG 1051IMG 1052IMG 1053IMG 1054IMG 1169

 

 

 

 

Reacties mogelijk gemaakt door CComment

X

Geen rechts-klik toegestaan

© Copyright Blokpost 9, alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie die u op deze site aantreft bij Blokpost 9. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere websites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verleend door Blokpost 9.