IMG 0584 Achtergronden van Peard zijn aangebracht (nummers 301/302/303)
IMG 0585  Achtergronden van Peard zijn aangebracht
IMG 0586  Achtergronden van Peard zijn aangebracht
IMG 0594  Achtergronden van Peard met wat gebouwen
IMG 0620 Voor het station is gekozen voor Krakow van Auhagen. Het is wit gespoten en staat hier  even in de opbouw op de baan
IMG 0643  Station nu het af is, al blijven er altijd details bij komen
IMG 0655 Begonnen met de bouw van een biologische tuinderij met verkoop in een stalletje
 IMG 0647  Voor de bestuiving van de gewassen zijn bijen noodzakelijk. De bijenstal met bijen heeft ook een plaats op de tuin.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment

X

Geen rechts-klik toegestaan

© Copyright Blokpost 9, alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie die u op deze site aantreft bij Blokpost 9. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere websites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verleend door Blokpost 9.