Losweg Wenum, aansluiting van Bree

Wenum had een losweg met aan het einde van de losweg de aansluiting naar graanhandel van Bree. Hier kwamen gesloten wagens(type G) . Op de losweg hadden de VBH (Verenigde Brandstoffen Handel) en Schimmel regelmatig wagens. DE firma Schimmel had een depot voor fouragehandel vanb de firma Koudijs en ontving elke week wagens van Koudijs uit Hertogenbosch.

 

Reacties mogelijk gemaakt door CComment

X

Geen rechts-klik toegestaan

© Copyright Blokpost 9, alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie die u op deze site aantreft bij Blokpost 9. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere websites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verleend door Blokpost 9.