Losweg ’t Loo

Op de losweg op t’Loo (bij de gedenknaald) kwamen kolenwagens en 4-assige ketelwagens voor de firma Hugenholz. Ook kwam er af en toe een 2-assige gaswagen die bestemd was voor de Zwitsalfabriek in Apeldoorn. Deze wagen ging met een z.g.Culemeijer naar de fabriek. Een Culemeijer is een soort lage vloer vrachtauto met spoorrails er op gemonteerd. Hij wordt in de lengterichting over het spoor geplaatst waarna de wagen met een lier op de vrachtwagen wordt getrokken. Regelmatig werd mijnhout voor de limburgse kolenmijnen afgevoerd in E-wagens. De firma Dekker en Heinen had af en toe koelwagens.

BL052 2429210 1D Apd Zl 032img656kon lodewijklaan bij soerenseweg 1038koning lodewijklaan bij de sumatralaan 1961 (collectie vereniging oud Apeldoorn)koning lodewijklaan einde koplading 1959 (collectie vereniging oud Apeldoorn)koning lodewijklaan laadperronkl 1038koninglodewijklaandauwtrapt 1038loolaan911 1038

 

 

Reacties mogelijk gemaakt door CComment

X

Geen rechts-klik toegestaan

© Copyright Blokpost 9, alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie die u op deze site aantreft bij Blokpost 9. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere websites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verleend door Blokpost 9.